Poslední změna:


CZE * ENG


Konsorcium CZECANCA je dobrovolné uskupení laboratoří využívajících k diagnostice nádorové predispozice panel CZECANCA.

Společné úsilí Konsorcia zahrnuje:

 • Sdílení dat pro tvorbu jednotně zpracovávané plně anonymizované databáze výsledků genetických analýz (genotypů) u vysoce rizikových osob s konkrétními nádorovými onemocněními (fenotypy) a u dobrovolníků,

 • sběr a analýza vzorků kontrolního souboru (dobrovolníků),

 • funkční charakterizace vybraných variant nejasného významu,

 • konání pravidelných setkání umožňujících aktualizaci společného stanoviska k  interpretaci variant nalezených u pacientů v ČR,

 • koordinaci aktivit směrem k mezinárodním konsorciím (ENIGMA, CIMBA, BCAC, OCAC, ECAC),

 • koordinace aktivit směřujících k zlepšení diagnostiky a péče o nosiče mutací.

Laboratoře zapojené do projektu:  Kontakt (aktivity)
001 Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
002 Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno
 • RNDr. Eva Macháčková, PhD. (genetické testování, analýza dat, evaluace variant)
 • doc. MUDr. Lenka Foretová, PhD. (genetické poradenství, analýza klinických dat)
 • Dita Hanousková (genetika, dobrovolníci)
003 Laboratoře AGEL a.s.
004 GENNET
007 Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze
 • MUDr. Michal Vočka, Ph.D. (klinická genetika, dobrovolníci)
 • MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. (klinická genetika)
 • Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D. (klinická genetika)
008 GHC Genetics, s.r.o.
009 Ústav lékařské genetiky, FN Plzeň
 • Monika Černá, Ph.D. (genetické testování, analýza dat)
 • Mgr. Markéta Hejnalová (genetické testování, analýza dat)
 • Mgr. Nikol Jedličková (genetické testování, analýza dat, dobrovolníci)
 • MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D. (genetické poradenství, dobrovolníci)
 • Mgr. Tomáš Zavoral (bioinformatika, testování, analýza dat)
011 Oddělení lékařské genetiky. Pronatal
012 Ústav lékařské genetiky, FN Olomouc
013 Laboratoř molekulární biologie a genetiky, Nemocnice Č. Budějovice a.s.
014 PRENET - prenatální diagnostika a genetika, Pardubice
 • MUDr. Martin Schwarz (klinická genetika)
 • RNDr. Miroslav Fišer (analýzy vzorků)
 • Mgr. Daniel Panchártek (analýzy vzorků)
Další spolupracovníci:  Kontakt (aktivity)
Oddělení biologie nádorové buňky, ÚMG AV ČR, v. v. i.
 • MUDr. Libor Macůrek, Ph.D. (funkční analýzy in vitro)
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu (KPDPM)
 • Mgr. Viktor Stránecký, Ph.D. (bioinformatika, databáze)
 • Ing. Petr Nehasil (bioinformatika, databáze, web)


Setkání uživatelů panelu CZECANCA:

Setkání slouží k výměně zkušeností, řešení aktuálních problémů a zlepšení interpretace výsledků genetických analýz.11. setkání (2023-02-14; Praha, 1. LF UK)

10. setkání (2022-05-17; České Budějovice, DNA diagnostika)

9. e-setkání (2021-11-30; on-line)

8. setkání (2021-06-09; Praha, 1. LF UK)

7. e-setkání (2020-11-10; on-line)

6. setkání (2019-12-12; Praha, ÚMG)

5. setkání (2019-05-23; Plzeň, FN Plzeň)

4. setkání (2018-10-18; Ostrava, AGEL)

3. setkání (2018-02-13; Praha, 1. LF UK)

2. setkání (2017-05-15; Praha, GENNET)

1. setkání (2016-09-19; Brno, MOÚ)